Uppsala Kirurgi och Endoskopoi

Uppsala Kirurgi och Endoskopi utför allt inom den så kallade "lilla kirurgin" - operation av hudtumörer (bl.a. malignt melanom, basaliom och skivepitelcancer), navelbråck, anala sjukdomar med mera. Vi utför även gastro- och koloskopiundersökningar.
Vi välkomnar dig som söker på egen hand alternativt via remiss. Vårt arbetssätt sätter patienten i fokus med hög flexibilitet. Avtal med Landstinget finns och patientavgifterna är samma som för övrig offentligt finansierad vård. 

 

Välkommen till oss

Välkommen till en mottagning som arbetar patientnära med hög kompetens och flexibilitet.
All personal som arbetar hos oss har mångårig kompetens inom allmänkirurgi.

Kontakta oss

Telefon: 018-65 55 45
Via 1177 eller
info@uppsalakirurgi.se

Uppsala Kirurgi och Endoskopi
Kålsängsgränd 10 D, 2tr
753 19 Uppsala

Öppettider

Mottagningen är öppen
måndag-fredag kl. 8-16.