Priser

Priserna hos oss är som inom Landstinget. Frikort gäller.

Specialistläkarbesök 330 kr
Specialistläkarbesök med remiss från primärvården 110 kr
Sjuksköterskebesök 110 kr